VÉGRENDELET2016. 10. 25.

  Végrendeletet tenni ma Magyarországon egyet jelent azzal, hogy valakinek a napjai már meg vannak számlálva, és a közeli elmúlás árnyékában próbál meg rendelkezni élete során szerzett javai felől. A valóság ugyanakkor az, hogy végrendelkezni, végrendeletet tenni Nyugat-Európában és például az Egyesült Államokban bevett szokás, vagyis az ember még élete során – testi és szellemi  … Read more

index

 

Végrendeletet tenni ma Magyarországon egyet jelent azzal, hogy valakinek a napjai már meg vannak számlálva, és a közeli elmúlás árnyékában próbál meg rendelkezni élete során szerzett javai felől. A valóság ugyanakkor az, hogy végrendelkezni, végrendeletet tenni Nyugat-Európában és például az Egyesült Államokban bevett szokás, vagyis az ember még élete során – testi és szellemi képességeinek teljes birtokában- rendelkezik vagyonának sorsáról.

A fentiek indoka lehet, hogy sok esetben a törvényes örökösök felkutatása, beazonosítása nehézkes, és sok esetben pont olyan személyek nem jutnának örökséghez, akiket az örökhagyó egyébként juttatásban részesített volna halála esetén.

Végrendelet hiányában az örökhagyó elesik annak a lehetőségétől, hogy a vagyonából meghatározott vagyontárgyakat – vagy a vagyonának egy részét – meghatározott szervezet vagy személy részére juttathassa. Sajnos az „új” Polgári Törvénykönyv (Ptk.) örökléssel kapcsolatos rendelkezései előidézhetnek anomáliákat az öröklés során. Ennek egyik tipikus esete, amikor az örökhagyó újraházasodik, és az új feleség (vagy férj) fiatalabb mint az örökhagyó gyermekei. Amennyiben az örökhagyó végintézkedés hátrahagyása nélkül hal meg, úgy a túlélő házastársat a közösen lakott ingatlan vonatkozásában holtig tartó haszonélvezeti jog illeti meg, amely abban az esetben sem szűnik meg, ha esetlegesen a későbbiek folyamán új házasságot köt. A fenti esetben tehát az örökhagyó gyermekei hiába örökölnek, az ingatlant nem használhatják, nem hasznosíthatják mindaddig, ameddig a volt házastárs el nem halálozik.

A fenti-, és az ahhoz hasonló esetek elkerülésére biztosít lehetőséget a végrendelet, melyben az örökhagyó még életében rendezheti vagyonának jövőbeni sorsát, ide értve azt az esetet is, amikor az arra érdemtelent kizárja az öröklésből. Fontos ugyanakkor az is, hogy a végrendeletet szakember készítse el a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett, aki adott esetben gondoskodik annak megőrzéséről, és az abban foglaltak végrehajtásáról is. Ügyvédi irodám vállalja végrendeletek gyors és szakszerű elkészítését, és megőrzésének biztosítását. Még életében döntsön felelősséggel vagyonáról.